12 تریلر فیلم قوی

کریس همسورث به عنوان کاپیتان تیم نیروهای ویژه ایالات متحده به عنوان اولین نیروهای اعزامی به افغانستان پس از 11 سپتامبر انتخاب شد. در کوههای ناهموار کشور ، این تیم با یک جنگ سالار افغان به هم می پیوندد تا دشمن مشترک خود ، طالبان را از بین ببرد. این فیلم بر اساس کتاب غیر داستانی داگ استنتون ساخته شده است سربازان اسب .مقاله مرتبط: 12 قوی: تاریخ در مقابل هالیوود