تریلر 12 Years Slave

12 سال بردگی بر اساس زندگینامه سلیمان نورتوپ ، یک سیاه پوست آزاد است که در شمال دزدیده شد و به برده فروشی فروخته شد. وی در مزارع در ایالت لوئیزیانا کار می کرد ، جایی که 12 سال در آنجا ماند تا آزاد شد. Chiwetel Ejiofor سلیمان نورثوپ را به تصویر می کشد و برد پیت نجاری کانادایی است که با Northup دوست است. بندیکت کامبربچ و مایکل فاسبندر هر دو صاحبان بردگان را به تصویر می کشند. این فیلم براساس زندگی نامه سلیمان نورثاپ ساخته شده است دوازده سال غلام در سال 1853 منتشر شد.مقاله مرتبط: 12 Years a Slave: History vs Hollywood