پیش پرده فیلم 13 ساعته

به کارگردانی مایکل بی ، 13 ساعت: سربازان مخفی بنغازی داستان شش نفر از اعضای یک تیم امنیتی است که برای دفاع از محوطه دیپلماتیک آمریکا در بنغازی ، لیبی پس از حمله به تروریست های اسلامی در 11 سپتامبر 2012 ، جنگیدند. جان کراسینسکی عنوان بازیگران را به تصویر می کشد ، جک دا سیلوا ، عضو تیم امنیتی را به تصویر می کشد. این است 13 ساعت پیش پرده فیلم گروه قرمز.مقاله مرتبط: 13 ساعت: سربازان مخفی بنغازی: تاریخ در برابر هالیوود