1906 فیلم زلزله سانفرانسیسکو

نابودی کامل که در فیلم 2015 دیده می شود سن اندریاس با زلزله 18 آوریل 1906 سانفرانسیسکو بیشتر از سایر سالهای اخیر مطابقت دارد. بیش از 80٪ سانفرانسیسکو تخریب شد و تقریباً 3000 نفر جان خود را از دست دادند. با این حال ، این زمین لرزه به بزرگی 7.8 ریشتر و پس لرزه های آن نبود که بیشترین خسارت را به بار آورد. تخمین زده شده است که آتش سوزی های بعدی که به مدت سه روز از کنترل خارج شده اند تا 90٪ از کل ویرانی را تشکیل می دهند. این تصاویر زلزله سال 1906 سانفرانسیسکو بازماندگان را در میان ویرانه های دودزا نشان می دهد.