1916 قربانی حمله کوسه ساحلی نیوجرسی

این فیلم حمله کوسه در سال 1916 واقعه کشتار را توصیف می کند که در تاریخ 1 ژوئیه 1916 با چارلز وانسانت 25 ساله آغاز شد ، یک جوان بی اعتقاد برای رفتن به یک شنای تفریحی در خارج از شهر ساحل نیوجرسی در Beach Haven. وانسانت ، پسر پزشکی از فیلادلفیا ، تصمیم گرفت که یک غروب زود هنگام تماشای غریق نجات شنا کند. او حدوداً پنجاه پا بیرون بود که توسط کوسه به او حمله شد ، و از دست دادن یک زخم از ناحیه ران چپ دچار افت شدید خون شد. این اولین حمله از پنج حمله کوسه بود که طی دوازده روز آینده در امتداد ساحل نیوجرسی رخ داد.مقاله مرتبط: آرواره ها: تاریخ در برابر هالیوود