1934 تبلیغات انتخابات انتخاباتی فرمانداری کالیفرنیا - اخبار مرحله ای

این خبرهای صحنه ای که به اپتون سینکلر سوسیالیست حمله می کردند در جریان انتخابات فرمانداری کالیفرنیا در سال 1934 اولین تبلیغات حمله سیاسی روی صفحه تلقی می شود. سینکلر در برابر ریموند ال. هایت و فرانک مریام ، رئیس جمهوری فعلی شرکت می کرد. روزنامه های خبری که دارای مصاحبه های مردمی در خیابان هستند ، به عنوان وسیله ای داستانی در فیلم دیوید فینچر مورد استفاده قرار می گیرند مانک ، که به دروغ این را القا می کند همشهری کین هرمان مانکیویچ ، نویسنده فیلمنامه ، از ویلیام راندولف هرست به دلیل تأمین بودجه تبلیغات حمله آپتون سینکلر ناراحت بود. این فیلم ادعا می کند این همان چیزی است که بعداً مانکیویچ را وادار کرد تا شخصیت ناپسند خود را چارلز فاستر کین پس از هرست مدل سازی کند.مقاله مرتبط: مانک: تاریخ در برابر هالیوود