مستند شورش های دیترویت 1967

پنجاه سال پس از شورش های دیترویت و کشته شدن متل الجزایر در تابستان 1967 ، این اتفاق می افتد صبح یکشنبه CBS بخش مستند نگاهی دارد به ناآرامی های دیترویت. این مصاحبه ها شامل مصاحبه با یک افسر پلیس سابق سیاه پوست است که در هنگام ناآرامی ها توسط پلیس سفید هنگام راه رفتن به خانه به سمت وی ​​مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ملوین دیسموکز محافظ امنیتی که به دلیل حمله سعی در حمله به پلیس را داشت برای اینکه اتهامات رخ داده در الجزایر را به گردن او بیندازد متل ، ادعاهایی که هرگز ثابت نشدند. Dismukes شخصیت اصلی شخصیت کاترین بیگلو است دیترویت فیلم است و توسط جان بویگا به تصویر کشیده شده است.مقاله مرتبط: دیترویت: تاریخ در مقابل هالیوود