1991 Animated Beauty and the Beast vs. 2017 Live-Action Remake

این ویدئو مقایسه ای زنده از دیزنی در سال 2017 را ارائه می دهد زیبایی و وحش فیلم در برابر نسخه اصلی انیمیشن 1991 پیش پرده مربوط به بازسازی لایو اکشن در سمت راست و صحنه های مربوط به نسخه اصلی متحرک در سمت چپ نشان داده شده است. ببینید که چگونه برخی از صحنه های مورد علاقه خود را از کلاسیک انیمیشن برای نسخه زنده اقدام دوباره انجام شده است.مقاله مرتبط: Beauty and the Beast: History vs. Hollywood