تریلر انفجار 23

از بازیگر / کارگردان دیلن بیکر ، داستان واقعی تراویس فریمن ، یک ستاره فوتبال دبیرستان کنتاکی که پس از نابینایی یک شبه انتخاب در شبکه برق را انتخاب کرد ، می آید. تراویس با وجود از دست دادن بینایی خود به دلیل مننژیت باکتریایی ، هرگز اراده خود را برای انجام بازی مورد علاقه خود از دست نداد.