صحبت های 2Pac درباره تیراندازی و دشمنی در نیویورک

در این مصاحبه ویدئویی توپاک شکور در مورد اختلافات توپاک بیگی بحث شده است. 2Pac در مورد تیراندازی در استودیوی Quad بحث می کند ، حادثه ای که وی ادعا کرده است The Notorious B.I.G. می دانست که قرار است اتفاق بیفتد. در مصاحبه های دیگر ، او همچنین گفته است که با همسر بیگی فیث ایوانز همخواب بوده است. حاوی زبان صریح است.