42 ویژگی با راشل رابینسون واقعی

این 42 این بخش شامل بخش های مصاحبه با راشل رابینسون و همچنین نظرات کارگردان برایان هگلند و بازیگران ، از جمله چادویک بوسمن ، هریسون فورد و لوکاس بلک است. هنک آرون بازیکن مشهور بیس بال نیز صحبت می کند.مقاله مرتبط: 42: تاریخ در برابر هالیوود