پیش پرده فیلم 7 روز در فیلم Entebbe

7 روز در Entebbe دانیل برول و روزاموند پایک به عنوان دو تن از چهار تروریستی که پرواز 139 ایرفرانس را در سال 1979 هنگام رفتن از تل آویو به پاریس ربودند ، بازی می کنند. تروریست ها خواستار آزادی 53 شبه نظامی فلسطینی و طرفدار فلسطین شدند که بیشتر آنها در دست اسرائیل بودند. پس از فروپاشی تلاش های دیپلماتیک ، دولت اسرائیل از کماندوهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات نجات گروگان استفاده کرد که پس از مکانی که گروگان ها در آن نگهداری می شدند ، عملیات Entebbe لقب گرفت.