پیش پرده فیلم یک روز زیبا در محله

تام هنکس فرد راجرز را به تصویر می کشد که مجموعه تلویزیونی تحسین شده کودکان را خلق کرده است محله آقای راجرز (1968 - 2001) این فیلم داستان دوستی راجرز با روزنامه نگار تام جونود را روایت می کند ، که قطعه واقعی او در راجرز با عنوان 'می توانی بگویی ... قهرمان؟' در اسکوایر در نوامبر 1998. یک روز زیبا در همسایگی تریلر فیلم کلیپ هایی از دوستی در حال تکامل آنها و زندگی راجرز را نشان می دهد.مقاله مرتبط: یک روز زیبا در همسایگی: تاریخ در مقابل هالیوود


فیلم یک روز زیبا در محله