نگاهی به درون درختی که پرتو آنابل را به دام انداخته است

این ویدئو نگاهی اجمالی به داخل درخت چوب پنبه پوسیده دارد که پرتو آنابل را به مدت تقریباً پنج ساعت به دام انداخت. مادر وی ، کریستی بیم ، در مورد این موضوع صحبت می کند که آنابل در درخت گیر کرده است. این ویدیو پیش پرده ای از کتاب است درخت زندگی آنابل .مقاله مرتبط: معجزات از بهشت: تاریخ در مقابل هالیوود