دعایی قبل از طلوع پشت صحنه در تایلند

نگاهی به فیلمبرداری فیلم بیندازید دعایی قبل از طلوع ، در محل تایلند شلیک شده است. جو کول را مشاهده کنید که برخی از صحنه های مبارزه برای فیلم را بازسازی می کند و نگاهی به برخی از زندانیان سابق تایلند می اندازد که در فیلم ظاهر می شوند.مقاله مرتبط: دعایی قبل از طلوع فجر: تاریخ در مقابل هالیوود