تریلر Prayer Before Dawn

بوکسور انگلیسی بیلی مور (جو کول) خود را پشت میله های زندان وحشی تایلند می بیند و باید برای کسب آزادی خود در مسابقات موی تای شرکت کند. براساس خاطرات مور به همین نام.مقاله مرتبط: دعایی قبل از طلوع فجر: تاریخ در مقابل هالیوود