یک تریلر جنگ خصوصی

رزاموند پایک خبرنگار جنگ متولد آمریکا متولد انگلیس ، ماری کولوین را به تصویر می کشد که زندگی خود را به خطر می اندازد تا وحشت جنگ را برای عموم مردم و دولت های بزرگی که تصمیم می گیرند کشورهای خود را درگیر کنند ، فاش کند.