مصاحبه بازیگر جرارد باتلر 300

جرارد باتلر ، بازیگر ، با چاک فیلم پسر می نشیند تا درباره نقش خود در این فیلم گفتگو کند 300 . چاک از جرارد درمورد اینکه برای آمادگی جسمانی برای این نقش چه چیزی را پشت سر گذاشته و اینکه آیا بعد از پایان فیلم سعی در حفظ هیکل خود دارد ، می پرسد.مقاله مرتبط: 300: تاریخ در مقابل هالیوود