آلن تورینگ بیوگرافی و رمزگشایی در ماشین معما

این فیلم کوتاه بیوگرافی آلن تورینگ از دانشگاه کمبریج مروری بر زندگی تورینگ ، از جمله کار وی در پارک بلتچلی برای شکستن دستگاه Enigma نازی را ارائه می دهد. علمی که پشت دستگاه Enigma و ماشین بورب تورینگ است توضیح داده شده است.مقاله مرتبط: The Imitation Game: History vs. Hollywood