پیش پرده فیلم All Eyez on Me

به عنوان داستان ناگفته توپاک شکور ، تمام چشم ها به من تریلر فیلم برجسته شدن توپاک به ستاره ای ، زندان ، خصومت و مرگ او را برجسته می کند. بازیگران این فیلم شامل جمال وولارد است که در سال 2009 دوباره بازی می کند بدنام نقش بیگی اسمالز را بازی کنید.مقاله مرتبط: All Eyez on Me: History vs. Hollywood