تریلر All My Life

تمام زندگی من داستان مبتنی بر واقعیت Jenn Carter و Solomon Chau را روایت می کند. به دنبال نامزدی ، سرطان کبد تشخیص داده شد که چائو آنها را مجبور می کرد هر روز مانند آخرین مورد خود را در آغوش بگیرند.مقاله مرتبط: All My Life: History vs. Hollywood