مصاحبه های سگ آلفا

این ویژگی با عنوان ساخت سگ آلفا شامل مصاحبه با بازیگران و کارگردان نیک کاساوتس است. آنها درباره تراژدی داستان واقعی صحبت می کنند و به عنوان بازیگر از یکدیگر تأمل می کنند. این ویدئو شامل نظرات امیل هیرش ، جاستین تیمبرلیک ، بن فاستر ، آنتون یلچین و شارون استون است.مقاله مرتبط: آلفا سگ: تاریخ در مقابل هالیوود


فیلم سگ آلفا