تریلر گانگستر آمریکایی

گانگستر آمریکایی تریلر فیلم - به کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی راسل کرو و دنزل واشنگتن ، این فیلم داستان روی کار آمدن یک ارباب مواد مخدر در هارلم در دهه 1970 را بیان می کند ، بخشی از آن به دلیل شیوه های ابتکاری وی برای تجارت وی بود که شامل قاچاق هروئین بود. با پنهان کردن انباشت داخل تابوت سربازان آمریکایی که از ویتنام باز می گردند ، به کشور وارد می شود.مقاله مرتبط: گانگستر آمریکایی: تاریخ در برابر هالیوود