ویژگی تک تیرانداز آمریکایی - تایا کایل ، کلینت ایستوود و بازیگران

این تیرانداز از خفا آمریکایی در این فیلم سینمایی ، تایا کایل ، همسر تک تیرانداز Navy SEAL ، کریس کایل ، به بازتاب فیلم می پردازد. کلینت ایستوود ، بردلی کوپر و سیه نا میلر نیز در این فیلم حضور دارند. فیلمنامه نویس نشان می دهد که او را تحویل داده است تیرانداز از خفا آمریکایی فیلمنامه فقط دو روز قبل از اینکه از مرگ کریس کایل باخبر شود. تایا کایل یک هفته بعد با او تماس گرفت و به او گفت که اگر قرار است این فیلم ساخته شود ، باید این کار را درست انجام دهند.مقاله مرتبط: تیرانداز از خفا آمریکایی: تاریخ در مقابل هالیوود