پیش پرده فیلم آمونیت

یک شکارچی فسیل تنها به نام مری آنینگ (کیت وینسلت) پس از اینکه شوهر این زن وی را تحت مراقبت آنینگ ترک کرد ، با یک زن جوان سوگوار (Saoirse Ronan) رابطه برقرار می کند.