مصاحبه امی والاس درباره برادرش دیوید فاستر والاس

امی والاس صریحاً در مورد برادرش دیوید صحبت می کند ، از جمله افسردگی ، کودکی و موفقیت به عنوان نویسنده. امی درباره تصحیح تصحیح می کند بی نهایت است و به او گفت كه این همه پاورقی را درج نكند (یك امتیازی كه او به دست نیاورد). او همچنین در مورد خوشبختی برادرش با همسرش کارن صحبت می کند.مقاله مرتبط: پایان تور: تاریخ در برابر هالیوود