مستند بعید دوستی Ann Atwater و C.P. الیس

در مستند Ann Atwater محصول سال 2002 دایان بلوم ، فعال اصلی ریشه های چمن و رقیب یک بار او سی.پی. الیس در مورد جلسات جدا سازی مدارس در سال 1971 صحبت کرد که آنها با هم ریاست مشترک داشتند. جلسات عمومی ، معروف به شارتی ، برای بحث در مورد ادغام مدارس سیاه و سفید در دورهام ، منطقه کارولینای شمالی برگزار شد. C.P. الیس رئیس بخش محلی کلان بود و او قبلاً در جلسات شورای شهر با آن اتواتر بحث و جدال می کرد. با این حال ، همانطور که در بهترین دشمنان فیلمی که مستند از آن الهام گرفته است ، این دو موفق به یافتن نقاط مشترک شده و دوستی بعید به وجود آوردند. الیس همچنین از جلسات مردی تغییر یافته ظهور کرد.مقاله مرتبط: بهترین دشمنان: تاریخ در مقابل هالیوود