دستورالعمل های آرایش لباس عروسک آنابل

چارلی شورت آرایشگر انگلیسی از طریق آموزش ویدئویی دستورالعمل های آرایش آنابل را ارائه می دهد. چارلی بینندگان را در مورد آرایش مناسب برای استفاده راهنمایی می کند و گام به گام نحوه استفاده از آن را به شما می دهد تا مانند عروسک ظروف چینی موجود در آنابل فیلم سینما. اگر می خواهید دستورالعمل های آرایش لباس عروسک آنابل را دنبال کنید ، تصاویر خود را برای ما ارسال کنید و ما آنها را در صفحه فیس بوک خود ارسال خواهیم کرد.مقاله مرتبط: آنابل: تاریخ در برابر هالیوود