تریلر فیلم Anthropoid

سیلیان مورفی و جیمی دورنان در نقش Josef Gab & ccaron؛ ík و Jan Kubi & scaron ؛، دو عضو تیمی از سربازان چک اعزام شده برای ترور SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich ، بازیگر Reichsprotektor (محافظ رایش) بوهمیا و موراویا هستند. این مأموریت با نام رمز عملیات انسانی (Anthropoid) انجام شد.مقاله مرتبط: Anthropoid: تاریخ در مقابل هالیوود