مصاحبه آرتور سی کلارک از فیلم استیو جابز

این مصاحبه با آرتور سی کلارک در سال 1974 در آغاز مصاحبه نشان داده شده است استیو جابز فیلم سینما. نویسنده داستان علمی پشت 2001: ادیسه فضایی پیش بینی می کند که تا سال 2001 ، هر خانه رایانه ای متصل به دنیا خواهد داشت. شما می توانید صورتهای بانکی خود را بررسی کنید ، رزرو تئاتر انجام دهید و غیره ، و ما همه آن را مسلم می دانیم. رایانه ها جامعه ما را غنی می کنند و به ما اجازه می دهند از هر کجا که دوست داریم تجارت کنیم و به ما اجازه می دهیم دور از شهرهای بزرگ زندگی کنیم.مقاله مرتبط: استیو جابز: تاریخ در برابر هالیوود