مصاحبه اشلی اسمیت (قسمت 1)

مجریان برنامه گفتگوی زنان کانادایی چرخه کامل با اشلی اسمیت رابینسون در مورد زندگی اش تا شب که برایان نیکولز وی را به گروگان گرفت ، از جمله جنگ با مواد مخدر ، عصبانیت و افسردگی صحبت کرد مصاحبه اشلی اسمیت سپس به هفت ساعتی می رسد که نیکولز اشلی را به گروگان گرفت.مقاله مرتبط: اسیر: تاریخ در برابر هالیوود