مصاحبه اشلی اسمیت اپرا

این مصاحبه اشلی اسمیت نتیجه مصاحبه اشلی اسمیت اپرا در سال 2005 است. در اینجا ، اپرا و پاستور ریک وارن ، نویسنده کتاب هدف زندگی را هدایت می کند ، در نزدیکی اشلی اسمیت در سال 2013 قرار گرفت ، تقریباً هشت سال پس از اینکه قاتل برایان نیکولز او را به گروگان گرفت. او از فصل هدف زندگی را هدایت می کند که او با صدای بلند برای نیکولز خواند.مقاله مرتبط: اسیر: تاریخ در برابر هالیوود