فیلم نظارت آودرینا پاتریج

این فیلم از اعضای Bling Ring ، نیک پروگو و راشل لی ، توسط دوربین های نظارتی آودرینا پاتریج در شب اسکار ، 22 فوریه 2009 گرفته شده است.مقاله مرتبط: The Bling Ring: History vs Hollywood