نویسنده دیوید گرن درباره پرسی فاست و شهر گمشده تاریخ Z بحث می کند

سفر به جنگل های آمازون با نویسنده دیوید گرن در حالی که او در مورد پرسی فاوست واقعی و جستجوی او برای یافتن شهر گمشده Z. صحبت می کند. Grann خودش سعی در بازگرداندن مسیر آخرین سفر فاوست داشت ، که باعث شد او دریابد چگونه فکر می کند پرسی فاوست درگذشت . Grann تصاویر تاریخی را از سفرهای فاوست نشان می دهد و چالش های وحشتناکی را که مردان در جنگل با آن روبرو بودند را توصیف می کند ، که شامل اشکالات ، پوشش گیاهی انبوه ، گرسنگی و بومی های خصمانه است.مقاله مرتبط: The Lost City of Z: History vs. Hollywood