مصاحبه نویسنده مایکل لوئیس

مصاحبه ای را با مایکل لوئیس ، نویسنده کتاب مشاهده کنید طرف کور: تکامل یک بازی ، که پایه و اساس فیلم ساندرا بولاک شد. لوئیس در مورد آنچه که او را به نوشتن کتاب در مورد مایکل اوهر الهام داد ، بحث می کند.مقاله مرتبط: طرف کور: تاریخ در مقابل هالیوود