نویسنده سوزان اورلئان درباره احساسات خود درباره اقتباس فیلم بحث می کند

در اکران فیلم در جشنواره کتاب تگزاس انطباق ، نویسنده سوزان اورلئان در مورد واکنش تکان دهنده او در برابر متن فیلمنامه چارلی کافمن که از رمان او الهام گرفته است صحبت می کند. او همچنین در مورد کنار آمدن با همتای فیلم خود از نظر اخلاقی مبهم ، ملاقات با فیلمنامه نویس چارلی کافمن و ناسازگاری با انطباق داستان واقعی فیلم.مقاله مرتبط: اقتباس: تاریخ در برابر هالیوود