مصاحبه باربارا والترز آنا وینتور

مصاحبه باربارا والترز آنا وینتور را از سال 2006 ، سال اکران فیلم شیطان می پوشد پرادا ، تماشا کنید. ویراستار Vogue به فیلم و عملکرد مریل استریپ واکنش نشان می دهد.