مصاحبه باری مهر درباره ماموریت مخفی

این داستان خبری جزئیات ماموریت مخفی باری سیل را فاش می کند. این مصاحبه با باری سیل و نگاهی به هواپیمایی که وی در این مأموریت پرواز کرده بود ، بانوی چربی ، که مجهز به دوربین مخفی برای گرفتن عکس های پابلو اسکوبار و مقامات دولتی نیکاراگوئه بود که در بارگیری مواد مخدر کمک می کردند. همچنین کلیپ هایی از صحبت های رونالد ریگان در مورد مأموریت مخفی باری سیل نشان داده شده است ، از جمله ریگان در مورد عکسهایی صحبت می کند که به نظر می رسد دولت نیکاراگوئه در تجارت مواد مخدر نقش داشته است.مقاله مرتبط: American Made: History vs Hollywood