داستان خبری قتل باری سیل

تام بروکاو این خبر را در مورد مرگ باری سیل به دست قاتلان کلمبیایی لنگر می اندازد. نشان داده شده که جسد باری سیل بر روی برانکارد منتقل شده است. پسرش ، باری جونیور ، شنیده می شود که فریاد می زند ، 'من می خواهم پدرم را ببینم ، مرد!' همچنین کلیپی از مصاحبه اخیر باری مهر نشان داده شده است. قاچاقچی که به خبرچین تبدیل شده بود در آستانه شهادت دادن علیه خورخه اوچوآ بزرگ بزرگ کارتل مادلین بود.مقاله مرتبط: American Made: History vs Hollywood