تریلر زیبا

زیبا پیش پرده فیلم برای فیلم در مورد Dido Elizabeth Belle ، دختر دو نژاد دریاسالار سر جان لیندسی ، که در خانه عموی بزرگ خود ، ویلیام موری ، اولین ارل منسفیلد بزرگ شد. موری به عنوان لرد رئیس دادگستری انگلیس و ولز خدمت می کرد و به شدت اعتقاد بر این است که اظهاراتی که وی به عنوان قاضی در رابطه با ضرر برده داری بیان کرد تحت تأثیر تجربیات خود در تربیت دیدو بود. در این فیلم تام فلتون ، میراندا ریچاردسون ، تام ویلکینسون و گوگو مباتا-راو تازه وارد در نقش دیدو بازی می کنند.