مصاحبه ضربه مغزی بنت اومالو و ویل اسمیت

در این مصاحبه بنت اومالو ، ویل اسمیت و دکتر بنت اومالو ، شخصیت واقعی اسمیت ، در مورد ضربه مغزی فیلم سینما. اسمیت درباره آنچه او را به سمت داستان اومالو سوق داده است صحبت می کند. بنت اومالو در مورد سفر خود از یک کودک فقیر در آفریقا تا دکتر شدن در آمریکا صحبت می کند ، جایی که او با تحقیق خود می توانست انسانیت مشترک ما را بازگرداند و تقویت کند.مقاله مرتبط: ضربه مغزی: تاریخ در برابر هالیوود