فیلم Bert the Turtle Duck و Cover Bomb Atomic

که در پل جاسوس ها ، کودکان در یک کلاس دیده می شوند که یک فیلم کوتاه در مورد آمادگی بمب اتمی را تماشا می کنند. 'اردک و جلد' یک فیلم دفاع مدنی واقعی است که در سال 1951 تولید شده است. این فیلم شامل لاک پشت برت است که به بچه ها آموزش می دهد در صورت حمله به بمب اتمی چه کاری انجام دهند. کارگردانی آن را آنتونی ریتزو و نویسندگی آن را ریموند جی.مقاله مرتبط: Bridge of Spies: History vs. Hollywood