بتانی همیلتون در مجموعه Soul Surfer

موج سوار بتانی همیلتون در مورد مشارکت گسترده خود در مجموعه فیلم Soul Surfer و اینکه داستان واقعی زندگی او در یک ساعت و نیم فشرده چگونه است صحبت می کند.مقاله مرتبط: Soul Surfer: History vs Hollywood


کتاب Soul Surfer