تصاویر بدرقه مراسم تشییع Biggie

فیلم واقعی از مراسم تشییع جنازه بدنام The Notorious B.I.G. از مستند Biggie & Tupac نیک برومفیلد. برخی از همین فیلم ها در پایان سال 2009 Notorious B.I.G استفاده شد. فیلم سینما.