مادر و پسر بیگی در مجموعه فیلم های بدنام مصاحبه کردند

مادر معروف بدنام B.I.G. ، وولتا والاس ، در مورد زندگی پسرش و فیلم تأمل می کند. نوه او ، کریستوفر والاس جونیور ، که نقش پدرش را در فیلم بدنام بازی می کند نیز در این فیلم حضور دارد.