بیل کاپلان

بیل کاپلان ، که بخشی از اساس کوین اسپیسی است بیست و یک شخصیت فیلم ، در مورد ریشه های تیم بزور و با تهدید MIT صحبت می کند.مقاله مرتبط: 21: تاریخ در برابر هالیوود