مصاحبه بیلی تعطیلات

خواننده موسیقی جاز ، بیلی هالید ، درباره چگونگی شروع کار در موسیقی صحبت می کند. در این مصاحبه ، شوهر لوئیس مک کی نیز به او پیوست و او در مورد اهمیت خواندن ترانه های با معنی برای او بحث می کند.مقاله مرتبط: ایالات متحده در برابر بیلی تعطیلات: تاریخ در مقابل هالیوود