Billie Holiday در سال 1959 به صورت زنده 'Strange Fruit' را اجرا می کند

این ویدیوی 'Strange Fruit' از Billie Holiday شامل نوازنده برجسته موسیقی جاز است که آهنگ انقلابی حقوق مدنی خود را به طور زنده در سال 1959 ، سال مرگش می خواند. این ترانه ضد لینچ ، اجساد کتک خورده افرادی را نشان می دهد که به درختان آویزان شده بودند. آهنگ 'Strange Fruit' با خطوط زیر شروع می شود:

درختان جنوبی میوه عجیبی می دهند ،
خون روی برگها و خون در ریشه.

این ترانه منجر به هدف قرار دادن بیلی هالید توسط دولت فدرال در تلاش برای خاموش کردن وی شد ، که در فیلم 2021 به تصویر کشیده شده است ایالات متحده در برابر بیلی هالید ، که در آن او توسط نوازنده Andra Day به تصویر کشیده شده است.مقاله مرتبط: ایالات متحده در برابر بیلی تعطیلات: تاریخ در مقابل هالیوود