مصاحبه بیلی ژان کینگ درباره نبرد بین دو جنس

40 سال بعد ، بیلی جین کینگ ، اسطوره تنیس ، به دیدار تاریخی خود در تنیس Battle of the Sexes در مقابل بابی ریگز ، که 26 سال بزرگتر بود ، نگاه می کند. در این مصاحبه ، کینگ می گوید که او با ریگز دوست خوبی بود و حتی شب قبل از مرگ وی از سرطان پروستات با او صحبت کرد و به یکدیگر گفت که آنها یکدیگر را دوست دارند. او در مورد آنچه که نبرد جنسیت برای زنان ، تنیس و برابری جنسیتی معنی می کرد تأمل می کند.مقاله مرتبط: نبرد جنسیت ها: تاریخ در برابر هالیوود