مصاحبه بیلی مور درباره زندگی در زندان تایلند

مور درباره چگونگی زندانی شدن خود در زندان کلونگ پرم تایلند صحبت می کند. در طول مصاحبه ، او همچنین در مورد خشونت در زندانهای تایلند و چگونگی درگیر شدن وی با تیم بوکس موی تای زندان چیانگ مای بحث می کند. بیلی مور در کتاب خود از تجربه خود نوشت دعایی قبل از طلوع فجر: کابوسی در تایلند . این مصاحبه قسمت اول دو است.مقاله مرتبط: دعایی قبل از طلوع فجر: تاریخ در مقابل هالیوود